fbpx

Beskrivning av våra produkters kvalitet

Våra produkter är antingen handgjorda eller tillverkade av naturmaterial, vilket innebär naturlig variation i färg och struktur. Denna variation mellan partier och leveranser är en del av produkternas natur. Även om vi strävar efter att visa exakta representationer i vårt showroom och bilder, är det viktigt att kunder är medvetna om att naturprodukter kan variera mellan olika partier och sändningar. Varje stenblock har sin unika karaktär, och det är det som ger charmen åt våra produkter. För att ge dig som kund en uppfattning om vad du kan förvänta dig av produkterna är våra produkter indelade i kategorier med variationer i färg, textur och storlek.

Vi rekommenderar att du aldrig väljer färgen på din interiör innan du har sett ditt Stiltje-material på plats. Detta säkerställer att du får den exakta nyansen och känslan som du söker för ditt projekt.

Kalksten/MARMOR

Kalksten och marmor är  naturprodukter, och variationer i färg och struktur mellan plattor är naturligt förekommande. Speciellt på de tumlade och antikbehandlade golven är dessa variationer önskade och kan vara betydande mellan olika plattor. Hos Stiltje sorterar vi aldrig golven, men om du som kund önskar en viss grad av konsistens i variationen, kan vi assistera dig i valet av produkt eller rekommendera att du köper ett extra antal kvadratmeter för att kunna sortera själv. Observera att inga plattor kan returneras.

Golven som är tumlade eller antikbehandlade kan variera i tjocklek på grund av tillverkningsprocessen, vilket kan leda till en variation på +/- 5 mm från den angivna tjockleken.

För finslipade golv och marmor kan färgvariationen skilja sig mellan olika
leveranser. För att säkerställa att du får rätt nyans och utseende
rekommenderar vi att du beställer prov på den aktuella sändningen som ska levereras. Våra stenplattor har inte fasade kanter eftersom vi anser att det ger en vackrare finish och tunnare fogar. Detta kan dock innebära att det förekommer små nabb eller ojämnheter i kanterna.

Tegel

Återvunnet tegelgolv kan variera ganska mycket i storlek mellan olika plattor. För dessa rekommenderar vi minst 10 mm fog. Det återvunna teglet tillverkas av gammalt tegel och vissa plattor kan ha små nagg i kanterna eller gropar. Ibland kan det även finnas rester av cement på baksidan av plattorna. Vi anser att dessa detaljer är en del av charmen och golvet får en fantastisk karaktär när det är lagt.

De handslagna tegelgolven är mer kalibrerade och saknar den “naturliga” charm som återfinns i det återvunna teglet. För dessa rekommenderar vi minst 6 mm fog.

A mano-tegel är helt tillverkade och brända för hand. Färgvariationen kan vara betydande både mellan olika partier och inom samma parti. Detta tegel har avsiktliga “defekter” och nagg i kanterna, vilket är en del av dess unika karaktär.

Cementgolv

Cementgolven är handgjorda och pigmenten blandas för hand, vilket resulterar i variationer i färg både inom samma parti och särskilt mellan olika partier. Det är avgörande att beställa rätt mängd golv i en omgång eftersom tilläggsbeställningar kan leda till olika partier och en betydande variation i färg.

Att välja kulörer för inredning baserat på en provplatta kan vara vilseledande eftersom tonen på det levererade golvet kan skilja sig från provet. Vi rekommenderar att ni avvaktar med färgval till ni har golvet på plats.

Saltavlagringar kan förekomma men kan enkelt slipas bort med fint sandpapper.

Kakel & mosaik

Stiltjes kakel och mosaik är i större eller mindre utsträckning handgjort och kulören varierar alltid mellan olika leveranser. Det är viktigt att inte välja färg för interiören innan ni har just ert kakel på plats. Detaljerad information om kategoriseringen av ert kakel finns att läsa under produkten.

Zellige

Zelligeplattor är karaktäristiskt ojämna i både storlek och form och kan sakna bitar och ha varierande form. Denna variation är en del av kaklets uttryck och betraktas inte som skäl för reklamation. Vi hanterar inte returer av enskilda plattor utan endast hela partier. Zellige ska läggas med en tunn fog och kommer att visa en viss ojämnhet som bidrar till dess unika skönhet. För att se det färdiga resultatet på en hel vägg, ta en titt på vår hemsida. I butiken har vi valt en smal fog. Det är viktigt att notera att detta golv är avsiktligt skapat för att ha en viss ojämnhet i läggningen och ska läggas med Ardex x32.

Variationer i naturmaterial

Stiltjes produkter är oftast handgjorda/ handarbetade med och av naturmaterial. Detta medför att variation i färg, storlek och struktur varierar. Våra produkter ska variera och det är del av det vi eftersöker just den naturliga variationen. Vi sorterar aldrig våra produkter så att en kund får det en annan inte vill ha. Vill ni utesluta en kulör eller struktur måste ni därför köpa extra material och göra denna sortering själva. Reklamation kan inte göras på grund av variationer i materialet om dessa överensstämmer med produktbeskrivningen.