fbpx

Variation i naturmaterial

Stiltjes produkter är oftast handgjorda/ handarbetade med och av naturmaterial. Detta medför att variation i färg, storlek och struktur varierar. Våra produkter ska variera och det är del av det vi eftersöker just den naturliga variationen. Vi sorterar aldrig våra produkter så att en kund får det en annan inte vill ha. Vill ni utesluta en kulör eller struktur måste ni därför köpa extra material och göra denna sortering själva. Reklamation kan inte göras på grund av variationer i materialet om dessa överensstämmer med produktbeskrivningen.

För att ni som kund skall kunna avgöra om produkten passar er har vi denna guide av variationer i färg, struktur och storlek. En låg siffra betyder lite variation och hög stor variation.

Variation i färg

Liten variation inom partiet. Kulören kan variera mellan olika partier och vi rekommenderar alltid att ni blandar plattor från olika boxar.

Något varierad kulör inom partiet. Kulören kan variera mellan olika partier och vi rekommenderar alltid att ni blandar plattor från olika boxar.

Medium variation. Handgjorda produkter där varje parti och platta varierar i kulör. Här kan det prov ni har av produkten skilja sig en del från det som sedan levereras. Är nyansen av kulören av stor betydelse ber vi er kontakta oss för att få prov ur just det parti vi har på lager just då. Tar vi hem produkten som en special beställning kan ej reklamation pga. kulör göras. Viktigt att blanda plattorna vid montering så jämt färgvariation uppnås. Blanda plattor från olika boxar.

Stor variation. Flera kulörer kan finnas på en platta. I er sändning kan därför plattor ha mer eller mindre av de olika kulörerna. För denna typ av plattor är variationen det som vi vill uppnå och ni som kund måste vara medveten om detta. Vill ni sortera bort en kulör måste ni beställa extra 15–20%. När dessa plattor blandas uppnår man den perfekta naturliga variationen. Viktigt att man vid läggning blandar plattor ur olika boxar samt ser till att variationen blir jämn över ytan.

Extrem variation. Flera kulörer I en sändning. Till exempel Kalkstenen French Grey som har en mängd olika kulörer i sig. Även kan enstaka plattor uppvisa flera olika kulörer. Av denna typ av plattor är det omöjligt att se variationen på prov. Olika partier har olika variationer. Vid installation måste man vara mycket noga att blanda de olika kulörerna. Viktigt att man vid läggning blandar plattor ur olika boxar samt ser till att variationen blir jämn över ytan.

Variation i textur

Helt slät och jämn yta och kanter, ingen variation mellan plattorna. Kan monteras med mycket smal fog. Detta kan endast uppnås med maskin tillverkade material.

Lite textur på ytan och kanterna. Oftast I denna grupp maskintillverkade material som är tillverkade för att ha en viss variation. Måste monteras med lite större fog ca 3 mm.

Medium texturskillnad. Tydliga skillnader mellan de olika plattorna. Till exempel handslaget tegel.

Stor texturskillnad mellan olika plattor. Här är ytan väldigt varierad. En platta kan vara helt slät och en annan ojämn. Viktigt att dessa blandas jämt under läggning så att vacker spridning uppnås.

Extremt stor texturskillnad. Här är skillnaden i ytan själva finessen med golvet. Inget skall sorteras bort för att få den känsla som golvet skall uppnå. Exempel på detta är Reclaimed tegel och Artinenal explosion.

Variation i storlek

Alla plattor lika stora och tjocka. Maskintillverkade.

Alla plattor lika tjocka men kanterna kan variera. Maskintillverkade för att se handgjorda ut.

Medium variation i tjocklek och storlek +/- 2 mm. Finslipade golv och marmor.

Stor variation i tjocklek och storlek. Antikbehandlade och tumlade golv. Handgjorda kakelplattor. Viktigt att lägga plattan med mera fog, prova ut före montering hur stor fog ni önskar att ha. Sätts plattan med mindre fog kommer det att bli större fogar på sina ställen och ojämnheterna upplevs större. Meningen med dessa produkter är att det skall vara unika och inget golv /vägg lik den andra.

Extrem variation i storlek och tjocklek. Reclaimed golv. Vissa handgjorda kakel. Viktigt att inte använda för smal fog då detta försvårar monteringen. Vissa reclaimed golv har helt olikstora plattor om måste läggas ut i förväg före montering för att få rätt variation