fbpx

instruktioner för montering av tegel svart lera

Dessa plattor är ett ojämnare tegel som måste läggas med bredare fog. Läggs golvet med liten fog så blir golvet mycket vackert men ojämnt. Detta golv är omöjligt att få helt jämt i läggningen och det är heller ej meningen.

Golvet levereras obehandlat.

Fästmassa ARDEX X32 fix skall användas. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet.

 

Tegel svart lera

Instruktionerna gäller endast för kategorin Tegel Svart Lera.

Instruktioner för läggning av tegel svart lera:

  1. Fix ARDEX X32 fix skall användas. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet.

  2. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt sugs in i plattan.

  3. Vi rekommendera ca 8-10 mm fog bredd beroende på storleken på plattan och känslighet för snubbelkanter. Håll plattan ren från fix under läggningen.

Före fogning:

Våra svarta tegelgolv levereras obehandlade. Här finns olika varianter av ytbehandling beroende på hur svart ni vill ha ert golv. Som golvläggare måste ni noga kontrollera vilken yta er kund vill ha på sitt golv.

A. FÖR ATT ERHÅLLA MÖRK PLATTA:

Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med  kallpressad linolja ( åtgång ca 5 liter/10   kvm) , detta strykes rikligt på plattorna med ren pensel. Om det efter 20 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.

B. FÖR ATT ERHÅLLA LJUS PLATTA:

Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med LITHOFIN STAIN STOP (  åtgång ca 1 liter/7 kvm) , detta strykes på plattorna med trasa. Om det efter 10 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.

Fogning:

Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen . Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande  under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på  plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.

Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.

Plattorna kan även fogas som vanligt utan spritsning men det är då OMÖJLIGT att få bort allt fog från plattan och golvet får ett mer Antik look. I butiken har vi fogat rakt över

OBS ! Vill man uppnå så mörkt golv som möjligt kan man foga rakt över plattan med ARDEX ANTRACIT FOG. Fogen kommer då att till viss del stanna kvar på plattan och göra den mörkare

Ytbehandling:

Skall ske tidigast 48 timmar efter fogning. Arbetstemperatur minst 15C

A. FÖR ATT ERHÅLLA MÖRK YTA:

Ottossons Linoljevax. Appliceras jämt med trasa . Polera eventuellt med polermaskin. 1 liter / ca 10 kvm.

B. FÖR ATT ERHÅLLA LJUS YTA:

LITHOFIN Polish cream. Läggs på med trasa över plattan. Ca 500 ml / 5 kvm. Ta en liten yta i taget och se till att lagret blir jämt

Skötsel:

  • För rengörning rekommenderar vi stentvål eller en bra såpa.