fbpx

instruktioner för montering av enkla kakel

Vi rekommenderar att en utbildad certifierad kakelsättare utför all montering. Kakel är endast ett ytskikt och i våtzoner skall alltid godkänt tätskikt finnas under kaklet.

Vi rekommenderar att kakelplattorna skärs med kakelskärare. Vi rekommenderar ej vattenskärare men om vattenskärare används måste kaklet vara HELT torrt före installation. Alla ytor måste tillåtas att torka ut helt innan kaklet installeras. Är inte kaklet och underlaget helt torra före installation kan fukt bli kvar och då missfärga kaklet. Syns mörkare fläckar på kaklet som misstänks kan vara fukt måste kaklet helt torka ut före fogning. Detta kan vara extra tydligt på krackelerade kakel.

Plattorna är helt oflexibla. Med detta i åtanke är det viktigt att se till att materialet bakom inte rör sig. Annars kommer sprickbildning att ske. Vi rekommenderar att utbildad kakelsättare gör monteringen och avgör vad som behöver göras med bakomliggande yta för att den skall hålla för kakelsättning.

 

Enkla kakel

Instruktionerna gäller endast för kategorierna Vintage matt, Traditionell, Rural och Enkel Rak.

Instruktioner för montering av enkla kakel:

  1. Vi rekommenderar följande fix: ARDEX X77, Schönox Q6, LIP multi flexfix och MARPEI.

  2. Tänk på att installera kaklet endast på fasta underlag. Vi rekommenderar att utbildad certifierad kakelsättare utför all montering.

  3. Bårder fylles helt med fix på baksidan av bården för att förhindra att vatten tränger in.

  4. På våta områden måste den vattenavvisande fogen gå upp över de oglaserade kakel kanterna om kaklet har sådana annars kan vatten tränga in i kaklet och ändra dess färg.

  5. På våta områden ser du till att silikon fogarna är vattentäta för att förhindra att vatten kommer in på baksidan av kaklet och orsakar glasyrfärgförändringar.

Fogning:

  • Tänk på att fogfärgen kan påverka kaklet mycket och prova den fog ni har tänkt använda på en liten del av väggen först. Vi rekommenderar att man använder en fogfärg som ligger så nära kaklets kulör som möjligt för att undvika missfärgningar. Särskilda instruktioner gäller plattor som är krackelerade se nedan.
  • Mörk fog kan missfärga kaklet och sugas in på kanterna av plattan och vi rekommenderar att ni provar detta först. För att hjälpa kaklet kan den impregneras med  Lithofin MN Stain stop före fogning. Stryk på Lithofin MN Stain stop med trasa och torka av eventuellt överflöd efter 10 min.
  • REKOMMENDRAD FOG: Använd alltid samma fabrikat av fix och fog.
  • FOGNING: Rengör plattorna med en ren trasa och varmt vatten. Om ytterligare rengöring behövs för att avlägsna fogrester, använd Lithofin KF Cement Residue Remover eller FILA Deterdek

Speciellt för krackelerat kakel:

Krackelerat kakel har medvetet gjorda sprickor i glasyren för att få en unik yta. Fog kan tränga in i krackeleringen och förstärka den antika effekten. Det är därför extra viktigt att man tänker vilken fogfärg man vill ha till dessa plattor. Krackeleringen kan förstärkas med mörk fog eller smälta in med en fog som liknar plattans färg.

METOD FÖR ATT EJ FÖRSTÄRKA KRACKELERINGEN:

Skydda plattan före fogning fogning med Lithofin MN Stain stop som appliceras före fogning jämt över hela plattan. Stryk på Lithofin MN Stain stop med trasa och torka av eventuellt överflöd efter 10 min.

Vill man använda en mörk fog på en ljus platta utan infärgning av fog i krackeleringen så kan man impregnera 2 gånger men vi kan ej utlova att infärgning ej sker, detta måste provas från fall till fall på liten yta. Mörk fog kan även dras in i kanterna av kaklet när det redan är monterat och då färga kaklet / krackeleringen om kontrasten platta/ fog är stor.

METOD FÖR FÖRSTÄRKNING AV KRACKELERING –  ANTIK LOOK:

Vill man uppnå maximal effekt av krackeleringen så gör man ingen impregnering före fogning utan fogar jämt över plattan med den mörka fogen.

Impregneringen skall upprepas efter fogning när allt är HELT torrt och då över både fog och kakel. Sitter kaklet inne i duschen rekommenderar vi årlig impregnering med  Lithofin Stain Stop.

Krackelerade kakel kan fortsätta att krackelera i flera månader. Kakel med extra tjock glasyr som våra Originalkakel kan göra ” knäppande ljud” efter installationen då dom acklimatiserar sig till sin nya miljö. Detta är helt normalt .